- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty




- miejsca

- ostatnio u nas




- o nas

- kontakt

- ostatnio dodane




ŻABNICZANKA












Żabniczanka to nazwa potoku ujęta w „Wykazie Nazw Wód Płynących” Polski. Na mapach turystycznych, folderach reklamowych, dokumentach gminnych i śród ludności miejscowej zamiennie używa się nazw: rzeka Żabnica, Żabniczka, potok Żabnica. Płynie w kotlinie między stokami Prusowa i Abrahamowa.





Rzeka w swoim dolnym biegu





.....





.....





.....





.....





Most kolejowy na rzece we wsi Węgierska Górka. W tle masyw Glinnego





Ujście Żabniczanki do Soły.





.....





Rzeka w swoim górnym biegu.





Jedna z licznych sztucznych kaskad na rzece.





.....





.....





.....





.....


Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.